یادگیری و افزایش دامنه لغات

چرا افزایش دامنه لغات شما مهم است؟

افزایش تعداد واژگان می تواند مزیتهای مختلفی برای شما داشته باشد.از جمله این کار می تواند به چشم انداز شغلی شما کمک کند و علاوه بر آن یمی تواند اعتماد به نفس شما را هم افزایش دهد. بهبود یا افزایش دامنه لغات یک بخش جدانشدنی از مهارتهای گفتاری و نوشتاری است.فقدان دانش مناسب یا دامنه […]

خواندن بیشتر 0

یادگیری لغات برای آزمون نوشتاری GRE

متخصصان معتقد هستند که واژگان ، عامل اصلی و ضروری بخش شفاهی یا کلامی آزمون GRE هستند.در واقع بخش کلامی یا شفاهی آزمون GRE ، چیزی جز یک آزمون پیشرفته واژگان نیست.اگر تعداد واژگان شما کم است شما در معرض یک خطر جدی قرار می گیرید. متقاضیان مدرک GRE یک آزمون عمومی و یک آزمون موضوعی می […]

خواندن بیشتر 1