مجموعه فلش کارتهای ۴۰۰۰ واژه ضروری تافل منتشر شد

مجموعه فلش کارتهای ۴۰۰۰ واژه ضروری تافل با حدود ۱۲۰۰۰ عدد فلش کارت به سه صورت زیر منتشر گردید. ۱- نوع اول شامل کلمه انگلیسی ، معنای فارسی و جمله کاربردی به همراه تلفظ صوتی و ۵۰ عدد فلش کارت رایگان ۲-نوع دوم شامل کلمه انگلیسی ، معنای انگلیسی و جمله کاربردی به همراه تلفظ […]

خواندن بیشتر 0