۵۰ لغت پرکاربرد زبان انگلیسی

شما با یادگیری لغات ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد انگلیسی به بیش از ۵۰ درصد متون انگلیسی بدون نیاز به مراجعه به دیکسنری تسلط خواهید داشت.در اپلیکیشن ده کِی حدود ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی به سه صورت زیر قرار داده شده است. حالت اول خود لغت ، معنای فارسی و جمله کاربردی حالت دوم خود لغت […]

خواندن بیشتر 0