مجموعه فلش کارتهای ۴۰۰۰ واژه ضروری تافل منتشر شد

مجموعه فلش کارتهای ۴۰۰۰ واژه ضروری تافل با حدود ۱۲۰۰۰ عدد فلش کارت به سه صورت زیر منتشر گردید. ۱- نوع اول شامل کلمه انگلیسی ، معنای فارسی و جمله کاربردی به همراه تلفظ صوتی و ۵۰ عدد فلش کارت رایگان ۲-نوع دوم شامل کلمه انگلیسی ، معنای انگلیسی و جمله کاربردی به همراه تلفظ […]

خواندن بیشتر 0

یادگیری لغات برای آزمون نوشتاری GRE

متخصصان معتقد هستند که واژگان ، عامل اصلی و ضروری بخش شفاهی یا کلامی آزمون GRE هستند.در واقع بخش کلامی یا شفاهی آزمون GRE ، چیزی جز یک آزمون پیشرفته واژگان نیست.اگر تعداد واژگان شما کم است شما در معرض یک خطر جدی قرار می گیرید. متقاضیان مدرک GRE یک آزمون عمومی و یک آزمون موضوعی می […]

خواندن بیشتر 1