چرا لغات پرکاربرد

یکی از رویه های غلط گریبانگیر آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان های خارجی در ایران تاکید بر یادگیری لغاتی است که کمتر در متون مختلف به آن زبان استفاده می شوند.از سالیان گذشته شرکتهای مانند گوگل و آکسفورد همه ساله مجموعه ای از هزار لغت پرکاربرد زبان انگلیسی را منتشر می کنند.از طرف دیگر […]

خواندن بیشتر 0